ACADEMIC WORKS ➣ Acoustic resonator as a device to prevent icing of constructive elements of the aircraft

V.V. Kulalayev, P.O. Naumenko, T.I. Krakhmaleva // State Intellectual Property Department, Patent on invention UA 50881, Kiev, 2002

originally written in Ukrainian 


Акустичний резонатор як пристрій для запобігання обледенінню конструктивних елементів літальних апаратів

ПАТЕНТ НА ВИНАХIД UA 50881

ДАТА 15.11.2002

АВТОРИ: Кулалаєв В.В., Науменко П.О., Крахмальова Т.І.


Винахід відноситься до авіаційної техніки, зокрема до систем антиобледеніння літальних апаратів (ЛА), а також може бути застосований у будь-яких галузях енергомашинобудування, де можна використати швидкісний напір оточуючого повітря, наприклад, на лопатях вітряних електрогенераторів.

Усі елементи конструкції пропонованого винаходу виготовляються з легкодоступних матеріалів, вартість яких істотно нижча від вартості матеріалів конструктивних елементів аналогів Позитивною особливістю використання винаходу є те, що пропонований пристрій може бути легко адаптований до встановлення на ЛА будьякого типу, що забезпечує його універсальність Завдяки застосуванню винаходу за рахунок зниження ваги пристрою антиобледеніння, а також усунення необхідності витрат додаткової кількості палива на енергозабезпечення його роботи досягається зниження ваги ЛА в цілому, що дає змогу збільшити дальність польоту.


SOURCE:

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького,45, м.Київ, МСП 03680, Україна 


© Pavel Naumenko / Library and Information Science Resources 2014