ACADEMIC WORKS ➣ Business plan for Kharkiv State Aircraft Manufacturing Company for 2006-2010

Head of group P.O. Naumenko // Kharkiv, KSAMC, 2006 - 161 pages

originally written in Ukrainian


Бізнес-план Харківського державного авіаційного виробничого підприємства на 2006-2010 рр.

Керівник групи авторів П.О.Науменко // Харків, ХДАВП, 2006. - 161 с.


2006-2010-


Анотація

Реалізація заходів, розроблених на підставі бізнес-плану підприємства, дозволить ХДАВП виконати виробничу програму з позитивним фінансовим результатом. 

Таким чином, наступне п’ятиріччя для ХДАВП відкриває перспективи переходу на рентабельне виробництво літаків.


© Pavel Naumenko / Library and Information Science Resources 2014