ACADEMIC WORKS ➣ Business plan for “Antonov” State Concern

Head of group P.O. Naumenko // Kharkiv, KSAMC, 2005 - 237 pages

originally written in Ukrainian


Бізнес-план державного концерну «Антонов»

Керівник групи авторів П.О.Науменко // Харків, ХДАВП, 2005. - 237 с.


id-9


Анотація

Аналіз результатів аудиту провідних підприємств авіаційної галузі України та параметричні дослідження на підставі фінансово-економічної моделі підтверджують, що створення державного концерну «Антонов» надасть змогу вітчизняній авіаційній промисловості зберегти нинішні та зайняти міцніші позиції на світовому ринку, ефективніше провести технічне переозброєння галузі і забезпечити нарощування обсягів виробництва протягом найближчіх років.


© Pavel Naumenko / Library and Information Science Resources 2014