ACADEMIC WORKS ➣ Method of production of aircraft interior components from thermoplastic materials

P.O. Naumenko, Yu.A. Logvinenko, A.V. Derke, A. Yu. Protasov // State Intellectual Property Department of Ukraine, Parent on invention UA 32655, Kiev, 2001

originally written in Ukrainian



Спосіб виготовлення елементів салону літака з термопластичних матеріалів

ПАТЕНТ НА ВИНАХIД UA 32655

ДАТА 15.02.2001

АВТОРИ: Науменко П.О., Логвіненко Ю.О., Дерке О.В., Протасов О.Ю.


В основу винаходу поставлені задачі подешевшення, спрощення та зменшення тривалості процесу виготовлення елементів салону літака з термопластичних матеріалів, а також зменшення шкідливого впливу на робітників. Поставлені задачі вирішуються тим, що спо- сіб виготовлення елементів салону літака з термопластичних матеріалів, який містить операції нагріву заготовки, наступного формування, зняття з форми і обрізування припуску відформованої деталі, полягає в том у, що, згідно з винаходом, листову заготовк у попередньо прогрівають для того, щоб просушити, при температурі 50-70°С. Потім встановлюють форму на рухому частину робочого стола і прогрівають її до температури 50-90°С. Після цього на нерухому частину робочого стола встановлюють лист термопластика, фіксують його притискною рамою, прогрівають до температури 140-180 ⁰С з двох боків з ціллю надання йому пластичності. Потім здійснюють формування заготовки шляхом подачі форми рухомою частиною робочого стола в зону формування і створення вакууму в цій зоні.


SOURCE:

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького,45, м.Київ, МСП 03680, Україна 


© Pavel Naumenko / Library and Information Science Resources 2014